Frouwkje Smit

Over mijn werk

Frouw-kje “Smit (v)

~ fotogr, kijker, verbinder, kwartiermaker en beeldend kunstenaar, werkt dmv, fotografie, installaties, social design, educatie projecten, creatieve producties, etc.

Ik zie de wereld als één grote familie, maar toch bestaan overal onzichtbare scheidslijnen tussen mensen. Wanneer kijken mensen náár elkaar, maar praten ze niet mét elkaar?

Het uitgangspunt en het doel van mijn werk is niet het eindresultaat, maar een proces waarbij ik samen met kunstenaars en anderen werk maak. In mijn projecten wil ik dat makers, toeschouwers, betrokkenen en geportretteerde met zichzelf en elkaar in gesprek gaan. Dat ze hun blik verruimen. Het zijn ontmoetingen tussen mensen, maar ook tussen verschillende waarheden en perspectieven. Ontmoetingen tussen het verleden, heden en de toekomst. Tussen hier en daar. Een conversatie tussen jouw blik, mijn blik en die van “de ander”.

Het eindresultaat van mijn projecten is vaak een fysiek kunstwerk, zoals Het Tijdelijk Monument, 1000 kraanvogels en gedichten, die ik samen met inwoners van Amsterdam-Noord maakte ter ere van 4 & 5 mei. Het proces is net zo belangrijk als het fysieke eindresultaat, dat onderdeel uitmaakt van het werk. In projecten als deze is er een zaadje geplant in de hoofden van alle mensen die mee hebben gedaan aan het project. Zij hebben even stilgestaan, zij hebben mee gebouwd, een paar regels opgeschreven over wat vrede en oorlog voor hen betekent. Dat wat in de hoofden van deze mensen gebeurt, de gesprekken die zij voeren over het project, ook dát is het kunstwerk.

Vaak ga ik nog een stap verder en observeer ik tijdens het ‘samen maken’ de deelnemers, en worden zij onderdeel van een documentaire video of een gedicht een nieuw werk. Beelden van het project van de Banne Boys & Girls resulteerden zo in een videoclip van Gikkels.

Mijn werk is een doorlopend onderzoek naar waarachtige ontmoetingen, dialoog en verbinding, maar ook naar de verschillende perspectieven van mensen. Ik wil vragen stellen, zonder antwoorden te dicteren.

Waar stopt het “wij”-gevoel en waar begint “de ander”? Welk perspectief wordt ons ingeprent? Welke kennis wordt ons aangereikt door kranten, geschiedenislessen, hulporganisaties en commercials? Uit welke bouwstenen wordt ons wereldbeeld opgebouwd?

Hoe kijk je naar mij?
Welke invloed heeft de geschiedenis op onze verstandhouding?
Wat delen we met elkaar?
Welke verhalen kennen we van elkaar?
En: welke verhalen ontbreken?

Ubuntu: ‘ I am, because  we are’.

Tekst: Jona Dekker

Sinds 2013 ben ik  een erkend leerbedrijf voor studenten van creatieve opleidingen o.a. van de opleiding Art & design Amsterdam, Rotterdam en het Conservatorium in Haarlem.